Decembris 2022  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas kārtība

Noteikumi par bērniem atbilstoša uztura nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

 Pašnovērtējuma ziņojums 2021 ( publiskojamā daļa) 

Izmaiņas Liepājas pilsētas pašvaldības izstrādātajās Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē

Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta komandas darbības reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009