Septembris 2023  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

 

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3417, tāl.3441699, 3442102, fax. 3442102,

e - pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
Dienas ritms
 2022. /2023. m. g.
                                                                                                                                                                Apstiprinu:

                                                                                                                                                                    Vadītāja  I.Veiķeniece______________

                                                                                                                                                                  Rīkojuma Nr.

                                                                                                                                                                 2022.gada 30.augusts

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890”Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”,

Rīga 2013 gada 17.septembrī
 
 
Dienas gaitas aktivitātes
“Bizbizmārītes”
(4-5 gadi)
“Spārītes”
(4-5 gadi)

Bērnu ierašanās, brīvās rotaļas,

rotaļdarbība aktivitāšu centros

 

No 7.00

 

No 7.00

Brokastis
8.35
8.10

Rīta vēstījums/dienas plānojums. Organizēta un bērnu pašvadīta

rotaļnodarbība aktivitāšu centros, zālē un āra vidē

 
Pusdienas
12.00
11.30

Bērnu brīva rotaļdarbība/individuālais darbs

Gatavošanās atpūtai

Atpūta
13.00 -14.30
13.00 -14.30

Bērnu rotaļdarbība aktivitāšu centros/individuālais

darbs/brīvās rotaļas

 
Launags
15.25
15.00

Bērnu darbība aktivitāšu centros , rotaļas, individuālais darbs, āra aktivitātes, grupas sakopšana

 
Grupas slēgšana
19.00
19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja vad. v. izglītības jomā V. Pole
medmāsa Dž.Pavlova

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3417, tāl.3441699, 3442102, fax. 3442102,

e - pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
Dienas ritms
 2022. /2023. m. g.
                                                                                                                                                                Apstiprinu:

                                                                                                                                                                    Vadītāja  I.Veiķeniece______________

                                                                                                                                                                  Rīkojuma Nr.

                                                                                                                                                                 2022.gada 30.augusts

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890”Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”,

Rīga 2013 gada 17.septembrī
 
 
Dienas gaitas aktivitātes
“Mazputniņi’”
(5-6 gadi)
“Rūķīši”
(5-6 gadi )

Bērnu ierašanās, brīvās rotaļas,

rotaļdarbība aktivitāšu centros

 

No 7.30

 

No 7.30

Brokastis
8.55
8.35

Rīta vēstījums/dienas plānojums. Organizēta un bērnu

pašvadīta rotaļnodarbība aktivitāšu centros, zālē un āra vidē

Pusdienas
12.30
12.00

Bērnu brīva rotaļdarbība/individuālais darbs

Gatavošanās atpūtai

Atpūta
13.00 -14.30
13.00-14.30

Bērnu rotaļdarbība aktivitāšu centros/individuālais

darbs/brīvās rotaļas

 
Launags
15.45
15.25

Bērnu darbība aktivitāšu centros, rotaļas, individuālais dabs, āra aktivitātes, grupu sakopšana

 
Grupas slēgšana
18.00
18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja vad. v. izglītības jomā V. Pole
medmāsa Dž.Pavlova
 

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3417, tāl.3441699, 3442102, fax. 3442102,

e - pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
Dienas ritms
 2022. /2023. m. g.
                                                                                                                                                                Apstiprinu:

                                                                                                                                                                    Vadītāja  I.Veiķeniece______________

                                                                                                                                                                  Rīkojuma Nr.

                                                                                                                                                                 2022.gada 30.augustā

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890”Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”,

Rīga 2013 gada 17.septembrī
 
 

Dienas gaitas aktivitātes

“Pelēni”

(3-4 gadi)

“Taurenīši”

(3-4 gadi)

“Eņģelīši”

(3-4 gadi)

Bērnu ierašanās, brīvās rotaļas, rotaļdarbība aktivitāšu centros

No 7.00

No 7.00

No 7.00

Brokastis
8.10
8.10
8.30

Rīta vēstījums/dienas plānojums. Organizēta un bērnu pašvadīta rotaļnodarbība aktivitāšu centros, zālē un āra vidē

 
Pusdienas
11.30
11.30
11.20

Bērnu brīva rotaļdarbība/individuālais darbs

Gatavošanās atpūtai

 
Atpūta

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Bērnu rotaļdarbība aktivitāšu centros/individuālais

darbs/brīvās rotaļas

Launags
15.00
15.00
15.30

Bērnu darbība aktivitāšu centros , rotaļas, individuālais darbs, āra aktivitātes, grupu sakopšana

 
Grupas slēgšana

19.00

19.00

19.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja vad. v. izglītības jomā V. Pole
medmāsa Dž. Pavlova
 

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3417, tāl.3441699, 3442102, fax. 3442102,

e - pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
Dienas ritms
2022. /2023. m. g.
                                                                                                                                                                Apstiprinu:

                                                                                                                                                                    Vadītāja  I.Veiķeniece______________

                                                                                                                                                                  Rīkojuma Nr.

                                                                                                                                                                 2022.gada 30.augustā

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890”Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”,

Rīga 2013 gada 17.septembrī
 
 

Dienas gaitas aktivitātes

“Bitītes”

(6-7 gadi)

“Magonītes”

(6-7 gadi)

Bērnu ierašanās, brīvās rotaļas,

rotaļdarbība aktivitāšu centros

 

No 7.30

 

No 7.30

Brokastis
8.55
8.55

Rīta vēstījums/dienas plānojums. Organizēta un bērnu pašvadīta

rotaļnodarbība aktivitāšu centros, zālē un āra vidē/interešu izglītība

 
Pusdienas
12.30
12.30

Bērnu brīva rotaļdarbība/individuālais darbs

Gatavošanās atpūtai

 
Atpūta

13.00 -14.30

13.00-14.30

Bērnu rotaļdarbība aktivitāšu centros/individuālais

darbs/brīvās rotaļas

 
Launags
15.45
15.45

Bērnu darbība aktivitāšu centros , rotaļas, individuālais darbs, āra aktivitātes, grupu sakopšana

 
Grupas slēgšana

18.00

18.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja vad. v. izglītības jomā V. Pole
medmāsa Dž.Pavlova

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3417, tāl.3441699, 3442102, fax. 3442102,

e - pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
Dienas ritms
2022. /2023. m. g.
                                                                                                                                                                Apstiprinu:

                                                                                                                                                                    Vadītāja  I.Veiķeniece______________

                                                                                                                                                                  Rīkojuma Nr.

                                                                                                                                                                 2022.gada 30.augustā

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890”Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”,

Rīga 2013 gada 17.septembrī
 
 

Dienas gaitas aktivitātes

“Cālēni”

(līdz 3 gadi)

“Podziņas”

(līdz 3  gadi)

Bērnu ierašanās, brīvās rotaļas,

rotaļdarbība aktivitāšu centros

 

No 7.00

 

No 7.00

Brokastis
8.30
8.30

Rīta vēstījums/dienas plānojums. Organizēta un bērnu pašvadīta

rotaļnodarbība aktivitāšu centros, zālē un āra vidē/interešu izglītība

 
Pusdienas
11.20
11.20

Bērnu brīva rotaļdarbība/individuālais darbs

Gatavošanās atpūtai

 
Atpūta

13.00 -14.30

13.00-14.30

Bērnu rotaļdarbība aktivitāšu centros/individuālais

darbs/brīvās rotaļas

 
Launags
15.30
15.30

Bērnu darbība aktivitāšu centros , rotaļas, individuālais darbs, āra aktivitātes, grupu sakopšana

 
Grupas slēgšana

19.00

19.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja vad. v. izglītības jomā V. Pole
medmāsa Dž.Pavlova

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009