Augusts 2022  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde

reģ. nr.3013903300

aicina darbā

 

pirmsskolas skolotāju

 

Darbavieta: Celmu 4, Liepājā

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: EUR 872 (bruto)

 

 Prasības pretendentam:

• atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

• spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;

• atbildības sajūta, disciplinētība, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus;

• spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

• spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci;

• prasme strādāt komandā;

• prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 

 Amata pienākumi:

• organizēt mācību procesu, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;

• plānot un vadīt rotaļnodarbības, sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;

• veidot attīstošu mācību vidi un metodiskos materiālus;

• strādāt tiešsaistes informācijas sistēmā;

• atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;

• sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

• dzīves apraksts (CV);

• motivācijas vēstule.

 

 Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

amata pretendenti dokumentus ar norādi “pirmsskolas izglītības skolotāja amata vakance” līdz 2022. gada 21.janvārim var iesniegt:

• pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas Kristīgā pii, Celmu 4, Liepāja, LV – 3405;

• nosūtot uz e-pasta adresi: kristigais@liepaja.edu.lv

 

Tālrunis uzziņām: 27899832

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009